Kompetansestyring

«Vi eier ikke systemer – men vi elsker å finne mulighetene i de hverdagsproblemene mange HR-avdelinger opplever.»

Mulighetsspesialistene i HRM Kompetanse

prosess-optimalisering-red-2

Digital optimalisering av HR prosesser

Prosessdiagnose 

Hvilke HR prosesser kan effektiviseres og forbedres gjennom digitalisering? Hvilke prosesser kan med fordel inkluderes utover det som allerede finnes, uten store tilleggskostnader og opplæring av nye systemer.

Konsulentbistand med realiseringskompetanse – både på prosess og IT-systemnivå.

strategisk-til-operasjonell-3

Fra strategisk til operativ kompetansestyring

Alle medarbeidere har kompetanse som den enkelte blir sittende inne med. Det fører til at «skjult» kompetanse ikke blir benyttet til virksomhetens eller den enkelte medarbeiders beste.

Å gjennomføre en slik operativ kompetansekartlegging bidrar til bedre flyt og utnyttelse av kompetanse og som en uvurderlig bonus får man mer tilfredse medarbeidere.

pre-on-offboarding

Pre-, On- & Offboarding

Sikring av at man beholder nyansatte er av essensiell karakter. Kostnader knyttet til at ansatte slutter tidlig i din virksomhet er store.

Vi kan sørge for at din virksomhet har verktøy og rutiner som sørger for en god oppfølging av alle ansatte. Alt fra de som har skrevet kontrakt, men ikke startet ennå, til de som har sagt opp sin stilling. Man skal for all del ikke glemme det virksomheten kan lære av de som slutter, som regel vil man i et sluttintervju kunne få tilbakemeldinger som kan bidra til en organisasjonslæring.

Sikring av ivaretakelse av nyansatte

Forskning utført for Fafo viser at det finnes spesielt to store fallgruver i temaet nyansatte. En av de er at nyansatte nøler for lenge med å spørre etter informasjon de trenger for å utføre jobben. Fra arbeidsgivers ståsted er det gjerne en mangel på tydelig kommunikasjon om hvilke forventninger de har til den nyansatte, og dermed glemmer den nyansattes behov for å bli sett og få bekreftelse på utført arbeid i den første tiden. Ved å ta i bruk vår metode og verktøyet vi benytter blir dette ivaretatt uten at man er avhengig av nøkkelpersoner for å sørge for gjennomføring. Resultatet man sitter igjen med er: Redusert utskiftning av ansatte/turnover og ikke minst en redusert kostnad pga. en feilansettelse.

id-av-kompetanse

Identifisering av kompetanse

Hjelper å identifisere kompetanser, som ofte vil være sammensatte, blant medarbeiderne. Å sette fornuftige mål utfra din virksomhets krav/ønsker, for deretter å identifisere gap hos den enkelte medarbeider. Det finnes ofte medarbeidere med nøkkelkompetanse som kun er kjent for egen leder, den tiden er forbi. Vi hjelpe til med å synliggjøre disse kompetanse for hele organisasjonen.

Felles virksomhetsintern forståelse for kompetanse(homogenisering)

Hjelper å identifisere kompetanser, som ofte vil være sammensatte, blant medarbeiderne. Å sette fornuftige mål utfra din virksomhets krav/ønsker, for deretter å identifisere gap hos den enkelte medarbeider. Det finnes ofte medarbeidere med nøkkelkompetanse som kun er kjent for egen leder, den tiden er forbi. Vi hjelpe til med å synliggjøre disse kompetanse for hele organisasjonen.

kunnskap-til-handling

Kontroll på opplæring

Vi hjelper din virksomhet med å ta steget fra perm til skjerm.

Eller fra egen mappe med Excel eller .pdf-filer over til et skybasert arkiv slik at flere kan få en medvirkende rolle i opplæring av medarbeidere. Dette kan være en fadder som skal sørge for en god start for en nyansatt.

ordsky

Kursproduksjon

Vi kan tilby både interne og eksterne kurs. Det sørger for at man holder oversikt i eget hus. Kursene som produseres kan være alt fra å være en ren informasjonskilde for mottaker til et kurs med en avsluttende eksamen. Kursene kan utformes slik at de passer for alle.

samtale

Medarbeider-samtaler

Få samtale, tiltak og dokumentasjon på plass i ett og samme verktøy.

“Victory comes from finding opportunities in problems.” Sun Tzu

Kontakt oss

Vi er ikke rundt akkurat nå. Men du kan sende oss en e-post, og vi kommer tilbake til deg, så snart som mulig.

Not readable? Change text. captcha txt