DETTE ER HRM KOMPETANSE AS

HRM Kompetanse er et rådgivningsselskap som tilbyr tjenester innen Human Resource Management og brenner for at organisasjoner skal ha en strategisk kompetanseutvikling. Vi har de gode verktøyene for å digitalisere medarbeider oppfølgingen og for digitaliserte læringsplattformer.

Strategisk og operativ kompetansestyring

Vi hjelper deg å bruke bedriftens samlede kompetanse bedre. Ved riktige verktøy kan du ha et godt grunnlag for å finne riktig person i egen organisasjon til et prosjekt eller å få bukt med sykefraværet.

HRM rådgivning – fra onboarding til offboarding

I medarbeiderløpet kan praktiske lederoppgaver og påminnelser automatiseres ut fra organisasjonen strategi, enten det gjelder onboarding, medarbeidersamtaler eller oppfølging av sykefravær. Dette gir økt kontroll og visshet om at organisasjonens retnings-linjer følges, samtidig som det må følges opp og tydeliggjøres.

Kompetansestyring- og ledelse

Overordnet myndighet stiller ulike krav til kompetanse for de som skal undervise i skolen. Vi har velprøvde og intuitive verktøy for at rektorer og skoleledere skal ha kontinuerlig oversikt over kompetansen til sine medarbeidere. Dette gir kunnskap om opplæring blant ansatte som bør prioriteres, og hva det skal søkes etter ved nyrekruttering.

HR DIGITALISERING

Kompetansestyring og CV
Med en søkbar CV- og kompetansedatabase finner du rett kompetanse ved å “google” kompetansen i egen bedrift. Du kan lete etter rett person til et prosjekt, får avdekket behovet for opplæring og dokumentert myndighetenes kompetansekrav.

Medarbeidersamtale og -oppfølging
Ved digitalisering blir medarbeidersamtaler og andre formelle samtaler i bedriften et strategisk verktøy for utvikling av bedriftens kompetanse. Du får kontroll på at viktige punkter gjennomgås, at samtalene gjennomføres og at referatet godkjennes av begge parter. Automatiske påminnelser sørger for at avtalte tiltak følges opp, i stedet for å havne “i skuffen”.

Læringsplattform (LMS)
Som opplæringsansvarlig, personalsjef eller kursinstruktør kan du selv utforme, administrere og levere nettkurs. Bedriftens logo og grafiske profil legges inn og teksten på bedriftens påloggingsside tilpasses.

Kurs- og e-læringsproduksjon
Gjennom introduksjonskurs for nyansatte, opplæring i interne prosedyrer eller spesifikk kunnskap om bedriftens produkter sikres kompetanse som er viktig hos dere. Lag skreddersydde kurs for fagsystemer og teknisk utstyr som er egenutviklet eller spesialtilpasset din bedrift.

Kursadministrasjon
Du har en samlet oversikt over både e-læring og klasseromsundervisning. Kursverktøyet kan integreres mot CV-database og medarbeidersamtaler. Gjennom GAP-analyser får du oversikt over kompetanse det er behov for og sikrer at de som trenger opplæring melder seg på kurs. Medarbeiderne mottar automatiske påminnelser på epost eller SMS om å gjennomføre det de er påmeldt.

Nettbasert sertifisering og kunnskapstesting
Prøver og kunnskapstester lager du i et intuitivt brukergrensesnitt. Testene kan inngå i nettkurs eller være frittstående. Kommunikasjon, gjennomføring, retting, kursbevis og statistikk skjer automatisk, men du må legge inn fagstoff og spørsmål selv.

HMS og arbeidsmiljøundersøkelser
Nettbaserte tilbakemeldingsskjemaer gjør HMS-arbeidet enklere og sikrer oversikt. Gode nettbaserte trivsels- og medarbeiderundersøkelser gir både mer lønnsomhet og bedre helse.

Lederevaluering (360)
Ved digitalisering skjer påminnelser til Leder-til-leder-samtaler automatisk, og lederevalueringer rapporteres øyeblikkelig.

DETTE ER VI BEST PÅ

Kartlegge hvilke systemer du har og hvordan de snakker sammen

Hvilke systemer som vil forenkle og profesjonalisere driften din ytterligere

Hvordan foreta innkjøp

Implementeringsstøtte ved innføring av nytt system

Kontakt oss

Vi er ikke rundt akkurat nå. Men du kan sende oss en e-post, og vi kommer tilbake til deg, så snart som mulig.

Not readable? Change text. captcha txt